Make your own free website on Tripod.com

head

home music mail game

 

 


ม็อกเทลที่ได้จากปั่น (Blend)

 

บานานา ไพน์แอปเปิ้ล คูลเลอร์

(BANNA PINEAPPLE COLLER)

ส่วนผสม

           เนื้อกล้วย               100          กรัม

           เนื้อสับปะรด           4             ออนซ์

           น้ำสับปะรด            4             ออนซ์

           น้ำมะนาว              0.5            ออนซ์

           น้ำผึ้ง                   1             ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : สับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยสับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

 

เบต้า บูทสเตอร์ (BETA BOASTER)

ส่วนผสม

           เนื้อแครอท        100         กรัม

           เน้อกล้วย          1/2          ชิ้น

           น้ำส้ม             3            ออนซ์

           เนื้อแตงโม         100         กรัม

           น้ำผึ้ง              2           ออนซ์

วิธีผสม : การปั่น

         แก้ว : คูลเลอร์หรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

         ของประดับ: แตงโมตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน คูลเลอร์ลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4.ประดับด้วยแตงโมตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

 

ซีเลิฟเวอร์ ("C" LOVER)

ส่วนผสม

           เนี้อสับปะรด       100        กรัม

           น้ำส้ม              4          ออนซ์

           น้ำผึ้ง              1           ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : สับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยสับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

แครอท เลิฟเวอร์ (CARROT LOVER)

ส่วนผสม

           เนื้อแครอท               100        กรัม

           เนื้อแคนตาลูป            100        ออนซ์

           น้ำส้ม                    4           ออนซ์

           น้ำผึ้ง                     1           ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : แครอทฝานแว่น

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยแครอทฝานแว่นเสิร์ฟ พร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

 

แตงโม พั้นช์ (WETER MELON PUNCH)

ส่วนผสม

           เนื้อแตงโม               100         กรัม

           เนื้อสับปะรด             100         ออนซ์

           น้ำสับปะรด              4           ออนซ์

           น้ำมะนาว                1/2          ออนซ์

           น้ำผึ้ง                    2            ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : สับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยสับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

 

โปตาซเซี่ยม เพาเวอร์ (POTASSIUM POWER)

ส่วนผสม

           เนื้อกล้วย          1/2          ชิ้น

           นมสด             4           ออนซ์

           เนื้อมะละกอ       100         กรัม

            โยเกิร์ท            3          ช้อนโต๊ะ  

           น้ำผึ้ง              2           ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ :ส้มฝานและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน คูลเลอร์นลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยส้มฝานและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

รัชตี้ ดรีม (RUSTY DREAM)

ส่วนผสม

           เนื้อแคนตาลูป            100        กรัม

           เนื้อส้มโอ                100        กรัม

           น้ำสับปะรด              4           ออนซ์

            น้ำผึ้ง                    1           ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : แคนตาลูป

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยแคนตาลูป เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

ซัน เซ็ท (SUN SET)

ส่วนผสม

           เนื้อกล้วย          1/2          ชิ้น

           เนื้อมะละกอ       100         กรัม

           น้ำส้ม              4           ออนซ์

            น้ำผึ้ง              1           ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : คูลเลอร์หรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : ส้มฝานและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยส้มฝานและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

 

 

 

 

สวีท ดรีม (SWEET DREAM)

ส่วนผสม

           เนื้อส้มโอ          100        กรัม

           นมสด             4           ออนซ์

           โยเกิร์ท            1           ช้อนโต๊ะ  

           น้ำผึ้ง              2            ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ :มะนาวฝานแว่นและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน คูลเลอร์นลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยมะนาวฝานแว่นและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

 

สโนว์ ไวท์ (SNOW WHITE)

ส่วนผสม

           เนื้อแคนตาลูป            100        กรัม

           เนื้อส้มโอ                100        กรัม

           น้ำสับปะรด              4           ออนซ์

            น้ำผึ้ง                    2            ออนซ์

วิธีการผสม : การปั่น

           แก้ว : เฮอร์ริเคนหรือแก้ว ขนาด 20-22 ออนซ์

           ของประดับ : แคนตาลูป

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่น

2. ใส่น้ำแข็งก้อนประมาณ 1 ก้อน เฮอร์ริเคนลงในโถปั่น

3. ปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดี รินใส่แก้ว

4. ประดับด้วยแคนตาลูป เสิร์ฟพร้อมกับหลอดดูด

 

BACK          NEXT