Make your own free website on Tripod.com

head

home music mail game

 

 

                                                         


ม็อกเทลที่ได้จากการเขย่า (Shake)


ฟรุท พั้นช์ (FRUIT PUNCH)

ส่วนผสม

           น้ำสับปะรด        2     ออนซ์

           น้ำส้ม              2     ออนซ์

           น้ำมะนาว          0.5   ออนซ์

           น้ำหวานรสทับทิม  1     ออนซ์

วิธีการผสม : การเขย่า

            แก้ว : ไฮบอลล์หรือแก้ว ขนาด 8-10 ออนซ์

            ของประดับ : สับปะรดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมกับลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร์

2. ใส่น้ำแข็งก้อน 3/4 ของเชคเกอร์ แล้วเขย่าแรงและเร็วประมาณ 40 ครั้ง

3. รินส่วนผสมใส่แก้วพร้อมน้ำแข็ง

4. ประดับด้วยสับปะรดตัดเป็ฯรูปสามเหลี่ยมและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมหลอดดูด

 

 

 

 

 

พุซซี่ ฟูท (PUSSY FOOT)

ส่วนผสม

           น้ำส้ม              2     ออนซ์

           น้ำมะนาว          0.5   ออนซ์

           น้ำหวานรสทับทิม  1     ออนซ์

           ไข่แดง             1     ฟอง

           น้ำโซดา           รินจนเต็มแก้ว

วิธีการผสม : การเขย่า

            แก้ว : ไฮบอลล์หรือแก้ว ขนาด 8-10 ออนซ์

            ของประดับ : ส้มฝาน

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร์ ยกเว้นน้ำโซดา

2. ใส่น้ำแข็งก้อน 3/4 ของเชคเกอร์ แล้วเขย่าแรงและเร็วประมาณ 40 ครั้ง

3. รินส่วนผสมใส่แก้วพร้อมน้ำแข็ง

4. รินน้ำโซดาใส่แก้วจนเต็ม แล้วคนด้วยช้อนบาร์เบาๆ 2-3 ครั้ง

5. ประดับด้วยส้มฝาน เสิร์ฟพร้อมหลอดดูด

 

 

 

 

 

เรดอาย (red eyes)

ส่วนผสม

         น้ำหวานรสทับทิม    1.5      ออนซ์

           น้ำมะนาว          0.5      ออนซ์

           น้ำเชอรี่            1        ช้อนโต๊ะ

           น้ำขิงกระป๋องแช่เย็น         รินจนเต็มแก้ว

วิธีการผสม : การเขย่า

            แก้ว : ไฮบอลล์หรือแก้ว ขนาด 8-10 ออนซ์

            ของประดับ :มะนาวฝานแว่นและลูกเชอรี่

ขั้นตอนในการทำ

1. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร์ ยกเว้นน้ำขิง

2. ใส่น้ำแข็งก้อน 3/4 ของเชคเกอร์ แล้วเขย่าแรงและเร็วประมาณ 40 ครั้ง

3. รินส่วนผสมใส่แก้วพร้อมน้ำแข็ง

4. รินน้ำโซดาใส่แก้วจนเต็ม แล้วคนด้วยช้อนบาร์เบาๆ 2-3 ครั้ง

5. ประดับด้วยมะนาวฝานแว่นและลูกเชอรี่ เสิร์ฟพร้อมหลอดดูด

 

 

BACK           NEXT