Make your own free website on Tripod.com

head

MUSIC MAIL GAME

 

การผสมเครื่องดื่มโดยการริน (Build )

การริน คือ การเทส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วที่ใช้เสิร์ฟ ขั้นตอนการผสมไม่มีอะไรที่ซับซ้อน จัดเป็นวิธีการผสมที่ง่ายที่สุด ยกตัวอย่าง ถ้าเราจะผสมเหล้ารัมกับโค้กขั้นตอนจะมีดังต่อไปนี้

      1.ใส่น้ำแข็งก้อนขนาดกลางลงในแก้ว

      2. เทเหล้ารัมลงในแก้ว

      3.เทโค้กลงในแก้ว

      4.คนให้ส่วนผสมให้เข้ากัน

      5.ประดับเครื่องดื่ม

      6.เสิร์ฟพร้อมหลอดดูด

 

 

 

BACK            NEXT