Make your own free website on Tripod.com

loson home music mail game

 

การผสมเครื่องดื่มโดยการคน ( stir )

 

การคน

      การคน คือการทำให้เครื่องดื่มเย็นเร็วที่สุดโดยให้น้ำแข็งละลายน้อยที่สุด วิธีการทำจะซับซ้อนขึ้นมาอีกเล็กน้อย คือ นำส่วนผสมทั้งหมดเทลงในแก้วผสม (Mixing Glass ) ซึ่งมีน้ำแข็ง แล้วใช้ช้อนคนจนเครื่องดื่มเย็นจัด ต่อไปกรองเฉพราะน้ำลงในแก้วที่จะใช้เสิร์ฟ โดยไม่ให้มีน้ำแข็งปะปน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะผสม จิน (Gin ) กับ เวอร์มุธ ( vermouth ) ขั้นตอนจะมีดังต่อไปนี้

      1.ใส่น้ำแข้งก้อนขนาดกลางลงในแก้วผสม ในบาร์มาตรฐานจะมีแก้วผสมโดยเฉพาะ หรือเรียกว่า “Mixing Glass” แต่ถ้าผสมเครื่องดื่มกันเองที่บ้าน และไม่มีแก้วผสมก็ใช้แก้วอะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่ ปากกว้าง น้ำแข็งควรจะใส่ให้สูงกว่าส่วนผสม 1 เท่าตัว หรือ ครึ่งแก้วของแก้วผสม เพื่อเครื่องดื่มจะได้เย็นเร็ว

      2.เทส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วผสม แล้วใช้ช้อนบาร์ ( ลักษณะเล็กและยาว ) คน ถ้าไม่มีอะไรอาจใช้ช้อนอะไรก็ได้ ที่มีขนาดเล็ก แต่มีด้ามถือที่ค่อนข้างยาว เพื่อสะดวกในการคน

      3.คนจนเครื่องดื่มเย็นจัด ขณะที่คนควรจับแก้วที่ฐาน เพราะเราสามารถรู้ว่าเครื่องดื่มเย็นพอหรือยัง และป้องกันไม่ให้แก้วผสมล้มคว่ำด้วย

      4.เมื่อเครื่องดื่มเย็นกรองเฉพาะน้ำลงในแก้วที่ใช้เสิร์ฟ โดยไม่ให้น้ำแข็งปะปน อุปกรณ์ที่ช่วยในปาร์มาตรฐานเราจะเรียกว่า “strainer” แต่ถ้าไม่มีเราอาจเทแค่น้ำลงในแก้วเสิร์ฟโดยใช้ช้อนรับประทานข้าวที่มีขนาดใหญ่เพื่อกันในขณะที่เทไม่ให้น้ำแข็งร่วงลงในแก้วเสิร์ฟ ( แก้วที่ใชเสิร์ฟควรแช่เย็นก่อนนำมาใช้ เพราะจะช่วยให้เครื่องดื่มเย็นนาน )

      5.ประดับเครื่องดื่ม

      6.เสิร์ฟพร้อมหลอดดูด

 

หมายเหตุ    ถ้าเรามีเชคเกอร์ ( Shaker ) อยู่แล้วที่บ้าน แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยกรอง เราอาจใช้เชคเกอร์แทนเพราะเชคเกอร์ที่ขายในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปจะมีอุปกรณ์กรองในตัวอยู่แล้ว

 

 

BACK            NEXT