Make your own free website on Tripod.com

HOME MUSIC MAIL GAME

 

การผสมเครื่องดื่มโดยการเขย่า ( Shake )

 

Shaker (เชคเกอร์)

เชคเกอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งในการผสมเครื่องดื่มใช้สำหรับเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันอย่างดี คุณสมบัติของเชคเกอร์ คือ สามารถทำให้อุณหภูมิของส่วนผสมลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อทำการเขย่าพร้อมกันไปน้ำแข็งโดยที่รสและกลิ่นของส่วนผสมต่าง ๆ สูญเสียไปน้อยมากค็อกเทลส่วนใหญ่ใช้เชคเกอร์ในการปรุงให้เข้ากัน อาจเรียกได้ว่า 70 % ของค็อกเทลต้องใช้เชคเกอร์ในการผสม จึงใคร่ขอแนะนำผู้จะเป็นบาร์เทนเดอร์สมัคเล่นควรมีไว้ใช้เป็นของตนเองสักอันหนึ่ง เชคเกอร์อาจหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง หรือร้านขายสุราใหญ่ ๆ ทั่วไป

 

ลักษณะของการเชคเกอร์
เชคเกอร์เป็นกระบอกโลหะสแตนเลสสตีล ภายในกลวง มีฝาปิดถอดออกจากกระบอกได้ บนฝาปิดที่ถอดออกได้เช่นกัน เมื่อถอดฝาเล็กออก จะเห็นรูเล็ก ๆ อยู่บนฝาใหญ่เฉพาะบริเวณที่ฝาเล็กครอบอยู่ เรียกว่า strainer Hole (สเตรนเนอร์ โฮล) มีไว้สำหรับกรองน้ำแข็งออก
เชคเกอร์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
     body (บอดี้) ได้แก่ ส่วนที่เป็นตังกระบอก
     cover (โคเวอร์) ได้แก่ส่วนที่เป็นฝาครอบกระบอกสำหรับป้องกันไม่ให้น้ำแข็งและ ส่วนผสมกระเด็นออกจาก กระบอกเมื่อ ทำการเขย่า
     cap (แค็ป) อยู่บนสุด ครอบอยู่บนโคเวอร์ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ส่วนผสมกระเด็นออกจากเชคเกอร์ผ่านทางสเตรนเนอร์โฮล

 

วิธีใช้เชคเกอร์
เมื่อจะรินส่วนผสมลงในเชคเกอร์ ให้เปิดโคเวอร์ออก รินส่วนผสมมลง แล้วปิดโคเวอร์และแค็ป จากนั้นจึงเขย่า ในการเขย่าก็ต้องรู้วิธีประคองเชคเกอร์ให้ถูกต้องเสียก่อน

จะเห็นได้ว่าในการประคองเชคเกอร์ทั้งสามแบบต้องมีนิ้วใดนิ้วหนึ่งกดแค็ปไว้เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แค็ปหลุดขณะเขย่าการประคองเชคเกอร์แบบคว่ำตามภาพที่ 3 ให้ใช้อุ้มมือทั้งสองข้างประคอง โดยใช้นิ้วหัวแม่มือขวาหรือซ้ายตามถนัด กดแค็ปไว้โดยให้เชคเกอร์เฉียงลงเล็กน้อย

 

-การประคองแบบคว่ำนี้ใช้สำหรับการเขย่าแบบสองมือ (โปรดดูหัวข้อเรื่องการเขย่าเชคเกอร์)
-ส่วนการประคองแบบหงาย เหมาะสำหรับการเขย่าแบบสองมือเช่นกัน แต่เหมาะกับผู้ที่มีนิ้วมือยาวและฝ่ามือใหญ่พอสมควร เพราะนิ้วจะต้องอ้อมส่วนกว้างที่สุดของปากกระบอกเชคเกอร์เพื่อจับแค็ปไว้
-การจับแบบตั้งตรงจะใช้มือข้างเดียวจับกระบอกเชคเกอร์ไว้ แล้วใช้นิ้วชี้กดที่แค็ป การจับแบบตั้งตรงนี้ ใช้สำหรับการเขย่าแบบส่ายเชคเกอร์ และการเขย่าแบบมือเดียว

 

การเขย่าเชคเกอร์
โดยทั่วไปการเขย่าเชคเกอร์มีอยุ่ 3 แบบ คือ การเขย่าสองมือ การเขย่ามือเดียว และการเขย่าแบบส่ายเชคเกอร์ไปมา
การเขย่าสองมือ
     -การเขย่าแบบสองมือ
ในการเขย่าสองมือนั้น พึ่งระลึกไว้เสมอว่ามือของเรามีหน้าที่เพียงประคองเชคเกอร์ไว้เท่านั้น อวัยวะส่วนที่จะทำให้เชคเกอร์เคลื่อนไหวไปคือ ลำแขนและข้อพับตรงข้อศอก การเขย่าแบบสองมือเป็นการเขย่าที่ได้แรงมากที่สุด ใช้ในการเขย่า

เมื่อต้องการให้สาวนผสมในเชคเกอร์เข้ากันเป็นอย่างดีหรือทำให้มีความเย็นจัด และข้อสำคัญ คือนิ้วมือจะต้องกดแค็ปไว้ตลอดเวลา (โประดูภาพประกอบ) ส่วนจะเขย่าแบบคว่ำหรือหวายขึ้นอยู่กับขนาดของอุ้มมือ และความยาวของนิ้ว ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว
     -การเขย่าแบบมือเดียว
การเขย่าแบบนี้ได้แรงน้อยกว่าสองมือใช้เมื่อจำเป็นต้องใช้มืออีกข้างหนึ่ง ทำอย่างอื่น เช่น เตรียมแก้ว หรือเขย่าเชคเกอร์อีกอันหนึ่ง ในกรณีที่ต้องผสมเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว
     - การเขย่าแบบส่ายเชคเกอร์
เป็นการเขย่าที่ได้แรงน้อยที่สุด ใช้ในการเขย่าเป็นช่วงสุดท้าย ก่อนจะเทเครื่องดื่มลงในแก้ว การเขย่าแบบนี้คือการส่ายข้อมือไปมาขณะที่จับเชคเกอร์อยู่ และยกลำแขนขึ้น – ลงด้วย ผลของการเขย่าแบบนี้ตจะทำให้น้ำแข็งที่เกาะตัวกันแน่นเพราะการเขย่าอย่างรุนแรงแบบสองมือ กระจายออกจากกัน ทำใรินส่วนผสมออกจากเชคเกอร์ได้ง่ายยและหมดจดขึ้น

การเก็บรักษาเชคเกอร์
ต้องทำความสะอาดทันที่หลังจากที่ใช้เชคเกอร์ในแต้ละครั้ง เพื่อมิให้กลิ่นและส่วนผสมของค็อกเทลอย่างหนึ่งไปติดค็อกเทลอีกอย่างหนึ่ง ถึงแม้เป็นค็อกเทลชนิดเดียวกันถึงผสมคนละครั้งก็ควรล้างเชคเกอร์เสียก่อนการล้างเชคเกอร์

     การล้างเชคเกอร์ทำได้ง่าย เพียงแต่จุ่มลงในน้ำสะอาด แล้วใช้ผ้านิ่มๆที่แช่อยู่ในน้ำเช็ดส่วนที่เป็นคราบออก แล้วล้างอีกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้ผงซักฟอก ยกเว้นเชคเกอร์ที่เลอาะครีม, นม,น้ำกระทิ ก็ต้องใช้ผงซักฟอกอ่อนช่วย แต่ไม่ควรใช้ฝอยขัดหม้อหรือจำพวกสก็อตไบรท์ถู จะทำให้เชคเกอร์เป็นรอย

     เมื่อล้างเชคเกอร์ ควรคว่ำไว้บนผ้าแห้ง โดยให้โคเวอิร์ครอบอยู่บนล่างของบอดี้ ไม่ควรปิดปากบอดี้ แล้วตั้งไว้ เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นอับๆ

 

การเทส่วนผสมออกจากเชคเกอร์

     ในการเทส่วนผสมออกจากเชคเกอร์มีสองแบบคือ เทออกทั้งหมด พร้อมน้ำแข็งหรือเทออกบางส่วน แต่กักน้ำแข็งไว้ในเช็คเกอร์

     การเทส่วนผสมออกทั้งหมดพร้อมน้ำแข็ง ทำได้โดยเปิดฝาใหญออกแล้วเทแต่ก่อนจะเปิดฝาใหญ่ ควรแง้มฝาเล็กออกสักเล็กน้อย เพื่อให้อากาศภายนอกได้เข้าไปทำให้ความกดดันภายในกระบอกเท่ากับความกดดันภายนอก จะทำให้เปิดผาอันใหญ่ได้สะดวกขึ้น

     ส่วนการเทส่วนผสมออกโดยกักน้ำแข็งไว้ ก็เพียงแต่เปิดฝาแค็ปออกแล้วเท ส่วนผสมให้ไหลผ่านสเตรนเนอร์โฮลๆจะกรองน้ำแข็งไว้ในกระบอกเชคเกอร์

     อนึ่ง เชคเกอร์อาจใช้แทนมิกซิ่งแกลสได้

 

 

BACK            NEXT