Make your own free website on Tripod.com

head

MAIL game

 

การผสมเครื่องดื่มโดยการปั่น ( Blend )

 

Blender ( เบล็นเดอร์ )
ในการผสมเครื่องดื่มบางชนิดจะต้องทำให้น้ำแข็งแตกละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน กับส่วนผสม ซึ่งในกรณีนี้เชคเกอร์ไม่อาจทำได้ จึงทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการผสมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้น้ำแข็งกระจายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับ ส่วนผสมเครื่องดื่มนี้เรา เรียกว่า "Blender" (เบล็นเดอร์) หรือเรียกว่า เครื่องปั่นน้ำผลไม้นั่นเอง
    เบล็นเดอร์มีส่วนประกอบ 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เบส ( base ) ซึ่งเป็นฐานตั้ง มีมอร์เตอร์อยู่ภายใน บนฐานมีเฟืองหรือสลักเล็ก ๆ สำหรับเป็นตัวขับให้ใบมีดไปได้ ด้านข้าง จะมีแผงสวิตสำหรับเปิด , ปิด และปรับความเร็วมอเตอร์
    ส่วนต่อไปคือบอดี้ (Body ) เป็นโถแก้ว หรือพลาสติก มีหูจับ ด้านในสุดเป็นใบมีด ( Blade ) ด้านบนของบอดี้เป็นฝาปิด เรียกว่า โคเวอร์ ( cover ) บนโคเวอร์จขะมีฝาเล็ก ๆ อีกอันหนึ่งเรียกว่า แค็ป ( cap )
ข้อควรระวังในการใช้เบล็นเดอร์

1. อย่าใส่น้ำแข็งหลอดเป็นก้อน ๆ เป็นอันขาด จะทำให้ใบมีดเสียได้ง่าย และเมื่อเดินเครื่องใบมีดจะตีน้ำแข็งหลอดให้กระเด็นออกมาถูกฝาหลุดออกไปได้ แม้จะปิดไว้แน่นแล้วก็ตาม น้ำแข็งที่จะใช้กับเบล็นเดอร์ควรเป็นน้ำแข็งบด หรือน้ำแข็งใส

2. ในการปั่น (blend) เครื่องดื่มแต่ละครั้งไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า 30 วินาที ถ้าเกินกว่านี้จะทำให้รสชาติเสียไป ควรใช้เวลาในการปั่นสัก 10 - 15 วินาทีก็พอ

การเก็บรักษาเบล็นเดอร์
หลังใช้งานทุกครั้ง ควรล้างด้านในของ บอดี้ให้สะอาด และเมื่อเลิกใช้งานในแต่ละวัน ต้องเช็ดทุกส่วนให้แห้งสนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบมีด ขอบฝา และฐาน เมื่อทำความสะอาดแล้วให้ประกอบเข้าด้วยกันในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป

 

BACK             NEXT